Het Gentse mobiliteitsrapport 2023 is afgerond. Daarin staat niet alleen wat de Stad Gent het afgelopen jaar ondernomen heeft, maar ook wat de nieuwste tendensen op het vlak van mobiliteit zijn.

 

 

Het Gentse mobiliteitsrapport voor het jaar 2023 telt zo'n 20 pagina's. In het rapport staat onder meer wat de Stad Gent ondernomen heeft op het vlak van mobiliteit. Zo behoren de Ajuinlei en de Jakobijnenstraat sinds vorig jaar tot het autovrij gebied, kreeg de eerste school vaste draaibomen om de schoolstraat makkelijker af te sluiten en kwamen er heel wat extra fietsparkeerplaatsen.

 

 

Het rapport toont ook tendensen. Zo kende het gebruik van deelfietsen afgelopen jaar een explosieve groei met in totaal 653.819 ritten, een stijging van 170 procent tegenover 2022. Vorig jaar kwamen er ook heel wat zones 30 bij. Op dit moment valt 67 procent van alle stadswegen binnen een zone 30. Tot slot groeit ook het aantal gebruikers van de nieuwe parkings. Parking Ledeberg kreeg in 2022 in totaal 32.377 bestuurders over de vloer, vorig jaar waren dat er al 102.840. In Parking Het Getouw steeg het aantal inritten van 3.871 naar 18.619.

 
Ik kijk voor 2024 vooral uit naar de invoering van de wijkmobiliteitsplannen, de realisatie van de fiets- en wandelbrug over de Watersportbaan en het internationaal fietscongres Velo-city natuurlijk!
Het volledig jaarverslag